Current Opportunities
Competition No. Position Closing Date Time Status Type
2018057 SPEECH LANGUAGE PATHOLOGIST n/a n/a Open Internal/External
2018058 EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST n/a n/a Open Internal/External
2018065 SPEECH LANGUAGE PATHOLOGIST n/a n/a Open Internal/External
2018066 OCCUPATIONAL THERAPIST n/a n/a Open Internal/External
2018093 SPARE BUS DRIVERS n/a n/a Open Internal/External
2018118 JR HIGH MATH/PE TEACHER - KIN n/a n/a Open Internal/External
2018126 GR 7-8 SOCIAL STUDIES - RMS n/a n/a Open Internal/External
2018128 EDUCATIONAL ASSISTANT - ERS n/a n/a Open Internal/External
2018129 ELEMENTARY TEACHER - CJS n/a n/a Open Internal/External
2018130 EDUCATIONAL ASSISTANT - HPE n/a n/a Open Internal/External
2018133 EDUCATIONAL ASSISTANT - JOU n/a n/a Open Internal/External
2018134 BUS DRIVER - HIGH PRAIRIE n/a n/a Open Internal/External